Zrzuć na Pana brzemię

biblia (Mini)

Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma!
(Ps.55,23)

 

 

Z dzisiejszego wersetu każdy wierzący może wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski, które są aktualne w każdej sytuacji naszego życia.

Zrzuć na Pana Brzemię swoje

Wszystkie twoje zmartwienia i troski możesz powierzyć Bogu w modlitwie. Nie musisz swojego ciężaru nieść sam! Wszystko, co mogłoby być dla ciebie balastem, zrzuć na Jezusa.

Gdy wszystkie twoje myśli koncentrują się mimowolnie jedynie na problemach, kłopotach i złych perspektywach, właśnie wtedy powiedz Mu, co cię przygniata. Być może widzisz przed sobą górę nie do pokonania, zadanie, którego nie zdołasz wykonać. Przynieś ten problem Panu Jezusowi. Przygniatają cię twoje troski tak, że jesteś niespokojny i obciążony? Zrzuć to na Pana!
Apostoł Paweł napomina nas: Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu (Fil.4,6)

A On cię podtrzyma

To jest Boża odpowiedź na twoje wołanie. Być może Pan nie zabierze Ci od razu wszystkich twoich problemów, ale zawsze wyjdzie Ci naprzeciw. Zatroszczy się o to, abyś nie ugiął się pod ich ciężarem. Będzie Cię podtrzymywał każdego dnia i da Ci odczuć swoje współczucie i bliskość – będzie stał przy Tobie.

Bóg dotrzyma obietnicy:

Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej
(Iz.41,10)