Życie naszego Pana i Odkupiciela

Przeto i my (…) biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę.
List do Hebrajczyków 12,1-2

 

W Ewangelii Jana 3,16 napisane jest, że Bóg z miłości do ludzi dał swojego jednorodzonego Syna. Oznacza to, że Bóg posłał Go jako człowieka na tę ziemię, na krzyż. Pan Jezus przyszedł na świat po to, aby umrzeć i przez to stać się zbawieniem dla grzesznych i ginących ludzi. A Jego życie? Czy było istotne? Jakie znaczenie ma ono dla nas? Oto parę odpowiedzi na te pytania:

1. Jako Syn Boży Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem, ale bez grzechu, i dzięki temu mógł objawić nam Boga. On powiedział do swoich uczniów: Kto mnie widział, widział Ojca. Jego życie pokazało nam, jaki jest Bóg.

2. Przez swoje życie Pan Jezus pokazał, że Bożym pragnieniem jest, abyśmy miłowali innych ludzi. Jako dzieci Boże powinniśmy sami tak postępować, jak on postępował (1. List Jana 2,6).

3. Jego życie było niezwykle trudne. Od kołyski po krzyż Jego droga była drogą cierpień. Dlatego jest On dla nas najlepszym przykładem, jak mamy postępować, bo i w naszym życiu stawiamy czoła problemom, bólowi i przeróżnym cierpieniom. Możemy wstępować w Jego ślady i podążać za Nim, mając pewność, że On współczuje nam, gdy spotykają nas trudności. Jako ten, który sam wszystkiego doświadczył, wie dokładnie, kiedy jest nam ciężko.

4. Przez swoje doskonałe życie Pan Jezus okazał się Barankiem bez grzechu i bez żadnej skazy. Ofiarując swoje życie na śmierć, zyskał Boże upodobanie. Z tego też powodu może nazywać się sprawcą zbawienia wiecznego (Hbr. 5,9).

5. Jego życie było nacechowane doskonałym posłuszeństwem pomimo wielu doświadczeń i pokus, co pokazuje nam, jak powinniśmy i możemy skutecznie zwyciężać zło.