żywot wieczny w Jezusie


Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6, 23

 

Pewien misjonarz wędrował wąską dróżką wiodącą przez pola, małe plantacje i lasy. Na jednym z rozwidleń spotkał tubylca, który spytał go po indonezyjsku:
-„Dokąd idziesz?”.
-„Dzisiaj jest niedziela. Idę, aby wraz z innymi wierzącymi uwielbiać Boga” – brzmiała odpowiedź misjonarza.
-„Ach, znam ten dom, gdzie wy, chrześcijanie, się zgromadzacie. Przechodzę tamtędy zawsze, gdy idę na moją plantację”- powiedział nieznajomy.
-„Więc czemu jeszcze nigdy tam nie zajrzałeś?”.
-„W sumie to nie jestem przeciwny chrześcijaństwu. Ale proszę mi powiedzieć, jakie będę otrzymywał wynagrodzenie, gdy stanę się chrześcijaninem?”.
Misjonarz starając się ukryć zaskoczenie tym pytaniem, odpowiedział:
-„Każdy, kto przyjmuje Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, otrzymuje więcej niż potrzebuje”.
-„Och, proszę mi powiedzieć, ile!” – twarz tubylca była pełna oczekiwania.
-„Po pierwsze, przebaczenie grzechów – to jest tak wiele, że nie da się tego przeliczyć na pieniądze. Po drugie, pewność zbawienia, po trzecie, pewne miejsce w niebie, ponieważ twoje imię będzie zapisane w księdze żywota. Po czwarte, pokój w Panu, co oznacza, że nie będziesz już się bał duchów i miewał koszmarów. Po piąte, możesz wszystko, co cię dotyka i martwi, przynieść w modlitwie Panu Jezusowi”.

Podczas rozmowy doszli do domu zborowego. Jednak ów mężczyzna nie wykazywał ochoty, aby wejść do środka.

-„Bardzo przepraszam, mam dużo pracy. Może innym razem” – tłumaczył się.

Był wyraźnie rozczarowany, co do wysokości oczekiwanego wynagrodzenia…
Czy rzeczywiście było ono niewystarczające? Słowo Boże mówi nam:

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
(Rz.6,23)