żywot wieczny

biblia (Mini)Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(J.3,16-18)

 

Pewien ewangelista walijski rozpoczął przed laty swoje przemówienie słowami:
Drodzy przyjaciele, chciałbym dzisiaj zacząć jednym pytaniem. Na to pytanie nikt z was nie będzie w stanie dać mi odpowiedzi. Ja sam również nie jestem w stanie jej udzielić. Nawet aniołowie i diabeł nie potrafiliby tego w żaden sposób uczynić…
Wszystkie oczy skierowane były w skupieniu na mężczyznę, który mówił w tak uroczystym tonie. Kaznodzieja mówił dalej:
Pytanie to brzmi tak: Jakże my ujdziemy cało, skoro zlekceważymy tak wielkie zbawienie? (Hbr.2,3)

A czy ty umiesz udzielić odpowiedzi na to pytanie?
Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób planujesz ukryć się przez wszechwiedzącym Bogiem, gdy nadejdzie Jego dzień? Jak chcesz uciec przed świętym Sędzią, jeśli w tak nikczemny sposób odrzuciłeś ofertę Jego wielkiego ratunku w Panu Jezusie Chrystusie? Jak to sobie wyobrażasz?

Powiem tobie jedno:
– albo dasz Mu się teraz uratować, albo będziesz na wieki zgubiony.

Dziś jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (Hbr.4,7)

Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. (2Kor.5,20)

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. (1Kor.1,18)